🎊 Giới thiệu

Địa Môi trường là nơi trao đổi thông tin phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và giải trí của cộng đồng về hai chủ đề.

Địa chất môi trường: các tác động của các quá trình địa chất đối với môi trường sống (động đất, núi lửa, lũ lụt, trượt đất, xói lở bờ sông, bờ biển, địa chất và sức khỏe…), và ảnh hưởng của hoạt động nhân sinh đến môi trường địa chất (xói mòn đất nông nghiệp; sụt lún mặt đất do khai thác nước ngầm, ô nhiễm nước…)

Địa du lịch: các di sản địa chất bao gồm các điểm địa chất (đá, hóa thạch, địa tầng…), địa mạo và cảnh quan có giá trị khoa học trong việc tìm hiểu lịch sử Trái đất và các giá trị bổ sung liên quan như thẩm mỹ, văn hóa/tâm linh…

Các thông tin trao đổi từ các nguồn:

– Bài viết và hình ảnh về các hiện tượng địa chất, các di sản địa chất tại địa phương
– Kết quả nghiên cứu của các tác giả
– Chương trình, nội dung học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Địa môi trường tin rằng Địa chất môi trường và Địa du lịch sẽ mang đến cho cộng đồng những kiến thức dễ hiểu và thú vị, qua đó cùng góp sức bảo vệ môi trường sống và di sản thiên nhiên.

Địa Môi trường là website chuyển tải thông tin khoa học Trái đất đến mọi người.
Cùng tìm hiểu Địa chất môi trường để bảo vệ cuộc sống.
Cùng tìm hiểu Địa du lịch để bảo tồn di sản thiên nhiên.