THỰC ĐỊA BỔ SUNG ĐẢO PHÚ QUỐC

Kém 1 ngày tròn 1 tháng sau bảo vệ hội đồng cấp chuyên môn, theo góp ý của Hồi đồng, NCS. Lê Hoài Nam cùng thày hướng dẫn trở lại Phú Quốc để tiến hành một số lộ trình bổ sung cho đề tài luận án “Nghiên cứu xói lở bờ biển đảo Phú Quốc trong điều kiện mực nước biển dâng”. Trọng tâm lộ trình bổ sung là kiểm tra bậc thềm biển cao 100 m và lập mặt cắt địa mạo cắt ngang đảo Phú Quốc, ngoài ra tiến hành khảo sát lặp lại một số điểm xói lở bờ biển.

14 giờ ngày 24 tháng 3, tới nhà nghỉ An Dương, thị trấn Dương Đông. Triển khai phân tích bản đồ, ảnh viễn thám, lên lộ trình bổ sung cho đợt khảo sát 5 ngày. 15:30 điểm lộ đầu tiên tại yên ngựa giữa dãy Dương Đông và núi Suối Đá quan sát thềm bậc 5, nơi đang được san lấp mặt bằng để xây dựng khách sạn. Đi về phía tây 500 m quan sát bề mặt thềm 100 m có dạng đỉnh bằng khá rõ. Vách mới san ủi cắt dọc sườn đồi thềm.

Thềm biển bậc 6 (cao 100 m) phía đông đỉnh 199 dãy Dương Đông
Thềm biển bậc 6 (cao 100 m) phía đông đỉnh 199 dãy Dương Đông

Ngày 25 tiến hành xác định các bậc thềm theo tuyến mặt cắt phía bắc núi Khu Tượng (253 m). Một hệ thống bậc thềm hiện diện tại đây từ thềm 2 đến thềm 6. Bề mặt thềm 6 phía bắc núi Khu Tượng cao 100 m, khá bằng phẳng, diện tích tới 300 m2.

Thềm biển bậc 6 cao 100 m, phía bắc núi Khu Tượng (253 m)
Bề mặt thềm biển bậc 6 cao 100 m, phía bắc núi Khu Tượng (253 m)

Ngày 26, khảo sát dọc bờ biển Cửa Cạn, Vũng Bàu và phía nam Bãi Dài. Nhìn chung xói lở vẫn đang tiến triển.

Xói lở bờ biển tại Cửa Cạn
Xói lở bờ biển tại Cửa Cạn
Xói lở bờ biển tại Bãi Dài
Xói lở bờ biển tại Bãi Dài

Đọc tiếp “THỰC ĐỊA BỔ SUNG ĐẢO PHÚ QUỐC”