BÁO CÁO KẾT QUẢ MÔN THỰC TẬP MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG 2015

Thực tập Môi trường đại cương  (MTĐC) là môn học dành cho sinh viên năm 2 ngành Khoa học Môi trường. Thực tập MTĐC nhằm hướng dẫn sinh viên thực hành các phương pháp cơ bản trong nghiên cứu thực địa, thu thập, xử lý thông tin, tổ chức thực hiện nghiên cứu một vấn đề cụ thể và trình bày kết quả nghiên cứu.

Thông qua thực hành khảo sát tại từng vị trí, sinh viên có điều kiện củng cố kiến thức đã học trong các giáo trình lý thuyết; đây là dịp tốt để sinh viên bổ sung các kiến thức về tài nguyên và môi trường theo các đơn vị cảnh quan khác nhau tại mỗi vùng lãnh thổ (Đông Nam Bộ, Sơn Nguyên Đà Lạt, vùng biển đảo Nha Trang).

Năm 2015, môn Thực tập MTĐC được tổ chức từ ngày 21/7/2015  đến 26/7/2015 theo tuyến lộ trình: Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Lâm Đồng – Nha Trang. Tham gia môn học gồm 160 sinh viên khóa 13 KMT cùng các thầy, cô công tác tại khoa Môi trường do cô Tuyến phụ trách chung. Sinh viên được chia thành 16 nhóm, mỗi nhóm có thầy, cô phụ trách, hướng dẫn các kỹ năng nghiên cứu ngoài thực địa và viết báo cáo trong phòng. Đọc tiếp “BÁO CÁO KẾT QUẢ MÔN THỰC TẬP MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG 2015”