KHẢO SÁT CÔNG VIÊN ĐÁ BA CHỒNG ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI

Năm nào cũng dẫn sinh viên đi thực tập Môi trường đại cương ngang qua khu vực Đá Ba Chồng nhưng chưa lần nào dừng lại điểm lộ đá ấn tượng này. Năm nay hướng dẫn bạn Thu chuyên ngành TNTN & MT thực hiện đề tài khóa luận “Tiềm năng Địa du lịch khu vực Định Quán”. Tranh thủ những ngày rảnh rỗi sau tết Bính thân đi hướng dẫn sinh viên Thu khảo sát tại một số vị trí, trọng tâm là khu vực Đá Ba Chồng – Danh thắng cấp quốc gia của tỉnh Đồng Nai.

Đá Ba Chồng
Đá Ba Chồng

Đọc tiếp “KHẢO SÁT CÔNG VIÊN ĐÁ BA CHỒNG ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI”